Ni ikibazo cyo kwibaza ariko abenshi tudakunze gutindaho cyane “Inzara z’amano ubundi zimaze iki?”. Kuva umuntu yabaho inzara cyane cyane izo ku ntoki zahawe…
Ghetto ni ijambo rigaruka kenshi mu mvugo z’abantu benshi, rimenyerewe gukoreshwa mu buryo bwinshi. Ese waba uzi inkomoko y’iri jambo n’icyo risobanura? Iri jambo…

Ntugacikwe n'inkuru zigezweho

Ushobora kumenya inkuru nshya zageze kuri Menya.co.rw n’ibindi bintu by’ubwenge.

Wemeye ko email uduhaye tuzayifashisha mu kukugezaho inyandiko, inkuru cyangwa se izindi nyandiko za Menya.co.rw byonyine.